Autor: Turistický film festival

Ztuhlé kouzlo dálek

Cestovatelská fotografie nebo také turistická fotografie je podkategorii fotografie. Fotografická společnost Ameriky (PSA) ji definuje jako zachycení určitého pocitu v čase a místě, tedy jako obraz, který líčí zemi, její obyvatele, nebo kulturu ve svém přirozeném stavu, a nemá geografické hranice. Ze své podstaty je tak tento žánr fotografie otevřen nejrozličnějším podnětům a mnozí se […]

AKce, kamera, střih!

Amatérský film je audiovizuální dílo tvořené laiky, tak říkajíc na koleně. Z pochopitelných důvodů si nemůže dovolit většinu toho, co běžně mívají komerční filmy jako mít pro každou roli zvláštního člověka — to jest scenáristu, režiséra, producenta, zvukaře, kameramana, střihače, maskéra, kostyméra a tak dále. Povětšinou v něm vše krom herců zastává jeden člověk nebo […]

Spojení příjemného s užitečným

Každá správná příležitost k rozšíření obzorů spojuje příjemné s užitečným, protože rozšiřovat si obzory je vždy užitečné, a když se vyskytne dobrý učitel, tak obvykle i příjemné. O málo které příležitosti to, ale platí tolik jako o té, kterou vytváří nadšenci pro nadšence, kde každý danou tématiku miluje a je vděčný za možnost dozvědět se […]

Back To Top