turistickyfilmfestival.cz

český ekumenický překlad bible

Turistický film festival 2016Skutky apoštolů 1 - Český ekumenický překlad :: BibleServer

V shopu České biblické společnosti Bibleshop - Dům Bible jsou české moderní překlady Bible, ČEP, ČSP, Slovo na cestu, Bible21, Jeruzalémská Bible, Pavlíkův studijní překlad, Bible kralická aj.. Bible v cizích jazycích, Nový zákon, Bible pro děti, encyklopedie ABC, Český ekumenický

Český ekumenický překlad – Wikipedie

Český ekumenický překlad — Původ Ježíše Krista. 1 Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. 2 Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, 3 Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama.

biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad

český ekumenický překlad bible
ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE Bible obsahuje Boží úmysly, postavení člověka, cestu spásy, záhubu hříšníků, blaženost věřících. Její učení je svaté, její nařízení závazná, její příběhy jsou pravdivé a její rozhodnutí neměnná. Číst ji je moudré, uvěřit jí znamená být v bezpečí a konání

Český ekumenický překlad Bible - index

Český ekumenický překlad — Nanebevstoupení Ježíšovo. 1 První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku 2 až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu;

biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad

Český ekumenický překlad Hrozby a zaslíbení - IZRAEL A JUDA - — Nevděčný lid - Prorok připomíná lidu jeho hřích, pro který je stíhán Božím hněvem. 1 Vidění Izajáše, syna Amósova, které viděl o Judsku a Jeruzalému za dnů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše, králů judských.

biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad

Genesis 1 /b/Gen/1. Genesis 2; 1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.; 2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. 3 I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. 4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.; 5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

Český ekumenický překlad - Dům Bible České biblické

Český ekumenický překlad (často nazýváno pouze ekumenický překlad, zkratkou ČEP, zřídka jako ČBS podle České biblické společnosti, samotný text nese ve většině vydání název Písmo svaté Starého a Nového zákona) je český překlad bible, pořízený v letech 1961–1979 (a později několikrát revidovaný), aby tak vznikl moderní biblický text, uznávaný všemi

Matouš 1 - Český ekumenický překlad :: BibleServer

český ekumenický překlad bible
Římanům 12 Český ekumenický překlad — Služba Bohu v denním životě 1 Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. 2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a

Římanům 12 | Český ekumenický překlad :: BibleServer

Český ekumenický překlad (často nazýváno pouze ekumenický překlad, zkratkou ČEP, zřídka jako ČBS podle České biblické společnosti, samotný text nese ve většině vydání název Písmo svaté Starého a Nového zákona) je český překlad bible, pořízený v letech 1961–1979 (a později několikrát revidovaný), aby tak vznikl moderní biblický text, uznávaný všemi  • palačinky se šlehaným tvarohem
  • kaufland letak kolin
  • poučení úřad práce
  • zpravy domaci
  • rajče arnyun
  • evropa pocasi radar
  • slovenský obchodní rejstrik
  • úřad práce dačice kontakt
  • penny leták rosice
  • aktualne brno
©reated by

Honza Zíka

, all rights reserved.