Turistický film festival 2018

Turistický film festival 2018

Členové KČT – Fotografujte a filmujte nejen pro sebe, ale i pro veřejnost!

Podmínky přihlášení díla k účasti

Filmová a fotografická díla na některém z elektronických nosičů (CD, DVD, BD, USB, HDD) mohou zasílat členové nebo odbory či oblasti KČT na adresu pořadatele.

Formát: Videosoubory zasílejte nejlépe ve formátu nekomprimované .avi (event. .mov, .mpg, .m2ts, nebo jiný běžně používaný formát).

Rozlišení: 1920 x 1080p (pokud bude menší, bude menší kvalita obrazu, ale zvážíme ostatní okolnosti k přijetí díla)

Poměr stran: 16:9, 1:1,85, nebo 1:2,35, Scope

Zvuk: předpokládáme pouze mono, nebo stereo variantu, takže 2 kanály (zvuk integrovaný do videosouboru). Pokud bude zvuk zvlášť, potřebujeme soubory pro každý kanál zvlášť (L, R) ve formátu .mp3, 44 kHz, 16bit

Kategorie

  1. Film o stopáži 5–20 minut (výjimečně zdařilé dílo může být dle uvážení komise i delší)
  2. Fotografická prezentace o počtu max. 30 snímků

Autorská práva

Pořadatel festivalu nezodpovídá za porušení autorského práva u zaslaných děl amatérských tvůrců a producentů (autorů) včetně autorského práva na hudbu a zvuk (dále tvůrci). Pořadatel nevyužije žádné ze zaslaných děl ke komerčním účelům, pokud se nedohodne s tvůrcem zvláštní smlouvou. Tvůrci souhlasí s využitím vybraných děl na významných akcích organizovaných KČT a k propagaci činnosti KČT.

Účast tvůrců přihlášených děl na festivalu

V průběhu roku budou na internetových stránkách festivalu a KČT oznámeny podrobnosti programu festivalu, ubytování a doprovodného programu.

Přihlášení děl

Díla přihlašujte na adrese: Ing. Miloslav Vítek, Pardubská 1134, 763 12 Vizovice
E-mail eurobeds.vitek@kct.cz, tel. 577 453 521, mobil 736 754 033.

Autoři nejlepších festivalových děl obdrží hodnotnou knihu. V případě, že se dostaví na festival, obdrží i CeWe knihu festivalu.

Termín zaslání díla

Nejzazší termín je 10. ledna 2018. S ohledem na zvládnutí příjmů a případných úprav a korektur prosíme o zasílání děl co nejdříve. Včasnost zaslání díla bude také hodnocena.

Upozornění:

  • Autory mohou být pouze členové nebo odbory či oblasti KČT
  • Téma: jen dokumenty z akcí KČT
  • Individuální fotografie se v letošním ročníku nepřijímají, jen fotografické, nebo kombinované prezentace
©reated by Honza Zíka, all rights reserved.     (administrační rozhraní)