Turistický film festival 2016

Turistický film festival 2017

Členové KČT – Fotografujte a filmujte nejen pro sebe, ale i pro veřejnost!

Podmínky přihlášení díla k účasti

Filmová a fotografická díla na některém z elektronických nosičů (CD, DVD, BD, USB, HDD) mohou zasílat členové nebo odbory či oblasti KČT na adresu pořadatele.

Formát: Videosoubory zasílejte nejlépe ve formátu nekomprimované .avi (event. .mov, .mpg, .m2ts, nebo jiný běžně používaný formát).

Rozlišení: 1920 x 1080p (pokud bude menší, bude menší kvalita obrazu, ale zvážíme ostatní okolnosti k přijetí díla)

Poměr stran: 16:9, 1:1,85, nebo 1:2,35, Scope

Zvuk: předpokládáme pouze mono, nebo stereo variantu, takže 2 kanály (zvuk integrovaný do videosouboru). Pokud bude zvuk zvlášť, potřebujeme soubory pro každý kanál zvlášť (L, R) ve formátu .mp3, 44 kHz, 16bit

Termín zaslání díla

Nejzazší termín je 10. leden 2017. S ohledem na zvládnutí příjmů a případných úprav a korektur prosíme o zasílání děl co nejdříve. Včasnost zaslání díla bude také hodnocena.

Kategorie

  1. Film o stopáži 5–20 minut (výjimečně zdařilé dílo může být dle uvážení komise i delší)
  2. Fotografická prezentace o počtu max. 30 snímků
  3. Individuální fotografie (vybrané fotografie budou prezentovány na výstavě)

Autorská práva

Pořadatel festivalu nezodpovídá za porušení autorského práva u zaslaných děl amatérských tvůrců a producentů (autorů) včetně autorského práva na hudbu a zvuk (dále tvůrci). Pořadatel nevyužije žádné ze zaslaných děl ke komerčním účelům, pokud se nedohodne s tvůrcem zvláštní smlouvou. Tvůrci souhlasí s využitím vybraných děl na významných akcích organizovaných KČT a k propagaci činnosti KČT.

Účast tvůrců přihlášených děl na festivalu

V průběhu roku budou na internetových stránkách festivalu a KČT oznámeny podrobnosti programu festivalu, ubytování a doprovodného programu.

Přihlášení děl

Díla přihlašujte na adrese: Ing. Miloslav Vítek, Pardubská 1134, 763 12 Vizovice
E-mail eurobeds.vitek@kct.cz, tel. 577 453 521, mobil 736 754 033.

Autoři nejlepších festivalových děl obdrží hodnotnou knihu renomovaných autorů a budou jim uhrazeny vstupní poplatky – startovné a potlach. V případě, že se dostaví na festival, obdrží i CeWe knihu festivalu. Odměny budou předány na pódiu multikina ve Zlíně.

©reated by Honza Zíka, all rights reserved.     (administrační rozhraní)